Artikelen: vergroot jouw kennis

De Agile portfoliomanagement functie verbeteren met Scrum: de rollen in een Agile portfoliomanagement team

De kern van Portfolio management functie is dat de verbinding wordt gemaakt tussen strategie en uitvoering (executie). Veel organisaties zijn op dit moment bezig om hun Portfolio Management functie te verbeteren, een verbetering die meer en meer wordt geïnspireerd door de behoefte om wendbaarder te zijn bij de vertaling van strategie naar executie.

De Agile portfoliomanagement functie verbeteren met Scrum: de gebeurtenissen van een Agile portfoliomanagement team

De kern van Portfolio management functie is dat de verbinding wordt gemaakt tussen strategie en uitvoering (executie). Veel organisaties zijn op dit moment bezig om hun Portfolio Management functie te verbeteren, een verbetering die meer en meer wordt geïnspireerd door de behoefte om wendbaarder te zijn bij de vertaling van strategie naar executie.

De Agile portfoliomanagement functie verbeteren met Scrum: het gebruik van het Scrum Framework

De kern van Portfolio management functie is dat de verbinding wordt gemaakt tussen strategie en uitvoering (executie). Veel organisaties zijn op dit moment bezig om hun Portfolio Management functie te verbeteren, een verbetering die meer en meer wordt geïnspireerd door de behoefte om wendbaarder te zijn bij de vertaling van strategie naar executie.

Agile Portfoliomanagement Gids 2023

De agile portfoliomanagement 2023 gids beschrijft het APfM-framework zonder specifieke methoden, technieken en tooling te behandelen, omdat succes contextafhankelijk is. Het formuleren van doelen wordt erkend als belangrijk, maar de gids biedt geen specifieke richtlijnen. APfM functioneert als geheel en dient als container voor diverse technieken en methodologieën. Het doel is begrip te delen, APfM-implementatie te verbeteren en feedback te ontvangen van de praktijkgemeenschap. Periodieke updates, gevoed door gebruikerservaringen, worden gedeeld in relevante gemeenschappen.

Werknemer kan strategie zelf bepalen

Strategiebepaling is in de meeste organisaties een taak voor de top. Hoe groter de dynamiek en onvoorspelbaarheid, hoe kleiner de kans dat een succesvolle strategie volledig vooraf bedacht kan worden. Hoe kun je toch strategische besturing inrichten in omgevingen waar dat eigenlijk onmogelijk lijkt? Rini van Solingen en Martin van Langen bespreken waarom en hoe organisaties in sterk veranderlijke omgevingen beter kunnen kiezen voor een purpose-gerichte besturing.

De volwassenheid van portfoliomanagement? Herhaling van zetten

Het boek “Agile Portfoliomanagement” behandelt 10 dimensies voor het flexibeler maken van portfoliomanagement en bevat 3 praktijkcases. Bedrijfsbezoeken en interviews met portfoliomanagers hebben geleid tot het opmerkelijke patroon van centrale besturing en standaardisatie als middel om organisatiewendbaarheid te bevorderen. Hoewel dit lijkt te conflicteren met agile principes, kan het een noodzakelijke tussenstap zijn in het streven naar strategische wendbaarheid.

Het portfolioteam in actie

Een middelgrote verzekeraar in Nederland heeft de vernieuwde strategie om naast het verzekeren van klanten zich in de markt te positioneren als dienstverlener gericht op preventie.

Hybride portfoliomanagement

Door de opkomst van Agile en schalingsraamwerken zoals SAFe (Scaled Agile Framework) krijgen bestuurders in toenemende mate te maken met een hybride veranderomgeving. Dit is ook meer en meer merkbaar op portfolioniveau.

Agile werken? Dan ook portfoliomanagement

Hoe meer een organisatie een agile werkwijze gebruikt, hoe meer de noodzaak ontstaat voor een andere besturing van het portfolio van programma’s en projecten. De manier van werken vraagt om aanpassingen als het portfolio agile wordt uitgevoerd. In de praktijk spreekt men dan over: agile portfoliomanagement.