Werknemer kan strategie zelf bepalen


Een artikel van het magazine AG Connect, geschreven door Rini van Solingen en Martin van Langen

Strategiebepaling is in de meeste organisaties een taak voor de top. Hoe groter de dynamiek en onvoorspelbaarheid, hoe kleiner de kans dat een succesvolle strategie volledig vooraf bedacht kan worden. Hoe kun je toch strategisch besturing inrichten in omgevingen waar dat eigenlijk onmogelijk lijkt? Rini van Solingen en Martin van Langen bespreken waarom en hoe organisaties in sterk veranderlijke omgevingen beter kunnen kiezen voor een purpose-gerichte besturing.