Agile Portfolio Management Gids 2023

In de jaren ’90 is Scrum ontwikkeld, en in de afgelopen 15 jaar hebben we Agile Portfolio Management (APfM) ontwikkeld. Deze APfM gids, schatplichtig aan de Scrum gids van Ken Schwaber & Jeff Sutherland, benadrukt dat Agile teams en APfM-teams dezelfde theorie en filosofie delen. De gids beschrijft het APfM-framework zonder in te gaan op specifieke methoden, technieken en tooling, omdat het succes daarvan contextafhankelijk is. Hoewel het formuleren van doelen erkend wordt als belangrijk, wordt in de gids niet beschreven hoe deze doelen worden geformuleerd. APfM bestaat als geheel en functioneert goed als container voor andere technieken, methodologieën en gebruiken. Het doel van deze gids is om begrip te delen, de implementatie van APfM te verbeteren en feedback te ontvangen van praktijkgemeenschappen. Periodieke updates, gevoed door gebruikerservaringen, worden actief gedeeld in de gemeenschappen, waarbij de auteurs Martin Vodegel & Rini van Solingen deze APfM gids evolueren met input van degenen die Agile Portfolio Management in de praktijk uitvoeren.

 

    Vul je e-mail in om de gids PDF te downloaden